Zažalujme Spejbla!

vydáno 19. července 2006, autor SchemberaM, přečteno 2550x

... aneb jak ministr Šimonovský šíří poplašné zprávy.

Zažalujme Spejbla!
Obvodní státní zastupitelství
Nábřeží Edvarda Beneše 627/3
118 00 Praha 1

V Zadní Zvonkové dne 16. července 2006

Věc: Trestní oznámení

Dne 12. července 2006 po 22:30 jsem shlédl televizní pořad "Události, komentáře" na programu ČT1, který obsahoval také rozhovor s ministrem dopravy Milanem Šimonovským (tento pořad lze nalézt také v internetovém vysílání ČT na adrese http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/12.07.2006/1096898594-udalosti-komentare/23169.html?ilink=36826). V replice na vyjádření šéfredaktora časopisu Svět motorů Ondřeje Běhala ministr Šimonovský také uvedl, že německý zákon postihuje započtením či odečtením trestných bodů řidičů všechny dopravní přestupky, nezávisle na tom, zda někdo jiný je či není spácháním dopravního přestupku omezen nebo ohrožen.

Srovnání českého a německého bodového systému, z něhož vyplývá, že uvedené tvrzení ministra Šimonovského je nepravdivé, můžeme nalézt například na internetové adrese http://www.dfens-cz.com/docs/dfens_411srov_decz.rtf. Žádám tímto státní zastupitelství o prozkoumání, zda uvedené jednání ministra Šimonovského naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy podle §199 odst. 2 nebo 3 trestního zákona a to z následujících důvodů:

  1. Nemalá část českých řidičů a dalších občanů jezdí nejméně jednou ročně do Spolkové republiky Německo a informace o tom, že každý sebebánálnější dopravní přestupek může být drakonicky trestán, může způsobit jejich znepokojení a následné hospodářské škody (čestí řidiči mohou kupříkladu odmítat cesty do SRN).
  2. U lépe informované části obyvatel může taková informace z úst vysoce postaveného ústavního činitele, uvedená a šířená hromadným sdělovacím prostředkem, způsobit vážné znepokojení této části obyvatel nad úrovní vlády a ústavního pořádku České republiky, což může mít nedozírné následky hospodářské, vnitropolitické a ostatně i zahraničněpolitické (například odchod některých obyvatel ČR do zahraničí z důvodu ztráty důvěry v tuzemský ústavní pořádek, odliv kapitálu z téhož důvodu apod.)

Funkce ministra je funkcí ústavní, ministr je tedy veřejným činitelem. Žádám tedy státní zastupitelství o posouzení, zda uvedené jednání dále nenaplňuje také skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle §158 trestního zákona.

S pozdravem
Jméno Příjmení
Ulice 1
999 99 Město


Nikdo nečeká, že to něčemu pomůže, nebo že to něco vyřeší. Ministr Šimonovský je zároveň senátorem a tedy i kdyby státní zastupitelství uznalo toto trestní oznámení jako důvodné (čemuž příliš nevěřím, protože tólko čort znájet, kdo obsadí v příští vládě křeslo ministra spravedlnosti), má imunitu a té by ho musel Senát zbavit. Nicméně z našich daní a námi placený úředník, jímž ministr Šimonovský také bezesporu je, by nám, svým chlebodárcům, rozhodně neměl lhát. A tak se s tím opět pokusme udělat alespoň něco. Jedno trestní oznámení se nakonec dá zahodit, bude-li jich několik desítek, málo kdo bude riskovat to ututlat. A ačkoli z toho na konci třeba vůbec nic nebude, s několika desítkami trestních oznámení na krku se příliš dobře neusíná.

Autor: Root
Originál článku zde: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2006071605

Nejnovější články z kategorie

Související obsah

    Žádný přidružený obsah

Komentáře

logo

Registrované periodikum Státní technické knihovny pod ISSN 1801-1608
provozovatel & © 2012 milan schembera.cz a jiří koubek

Všechna práva vyhrazena

Jakékoliv užití obsahu, a to včetně převzetí článků, je bez souhlasu provozovatele zapovězeno, platí tu autorský zákon. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit pouze to, co sám uzná za vhodné a není povinnen se komukoli zpovídat, jelikož je tento portál v soukromém vlastnictví. Tento projekt NEBYL financován z prostředků Evropské Unie.

Kontakt na redakci  |  Máte zájem o inzerci, reklamu nebo námět na zlepšení?

schembera.cz repro dtp dovrchu.cz